به اعتلای کشورمان معتقدیم

مسعود پزشکیان با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد

آبتاب مسعود پزشکیان با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد.
مسعود پزشکیان، صبح امروز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
Email
چاپ