به اعتلای کشورمان معتقدیم

قانون دورکاری مادران شاغل به کجا رسید؟

آبتاب انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره علت تاخیر در اجرای قانون دورکاری مادران دارای فرزند خردسال توضیحاتی داد.

خزعلی گفت: قانون دورکاری مادران دارای فرزند خردسال برای همه مادران شاغل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، قابل استفاده است. مقاومت مدیران بخش خصوصی در برابر اجرای این قانون به دلیل منفعت‌های اقتصادی و میزان سودآوری آن‌ها است.

میزان تعهد عمل مادران در دوران دورکاری، در اجرا این قانون موثر است. قانون، مدیران را مسئول پذیرش یا عدم پذیرش دورکاری مادران کرده است. در حال تلاش برای اصلاح قانون و تسهیل شرایط دورکاری برای مادران دارای فرزند خردسال هستیم.

Email
چاپ
آخرین اخبار