به اعتلای کشورمان معتقدیم

سازمان ملل درباره «جهنم آب و هوا» هشدار داد

آبتاب سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل در گزارش جداگانه ای به احتمال ۸۰ درصدی ثبت دمای بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن در طول حداقل یک سال از پنج سال آینده  اشاره کرده و اعلام کرده است که سال گذشته این شانس حدود ۶۶ درصد بود.
سرویس نظارت بر تغییرات آب و هوایی وابسته به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که هر یک از دوازده ماه گذشته گرم ترین ماههای سالانه بوده و در همین حال، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از «جهنم آب و هوایی» شد.

به گزارش شفقنا، الجریده نوشت: سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اعلام کرد: میانگین دمای هوای جهانی در طول سال منتهی به پایان ماه مه حدود ۱.۶۳ درجه سانتیگراد از میانگین قبل از انقلاب صنعتی فراتر رفت و باعث شد گرمترین دوره از زمان شروع ثبت داده ها در سال ۱۹۴۰ میلادی لقب بگیرد.

براساس گزارش این سرویس، میانیگن دوازده ماه گذشته به معنای آن نیست که جهان از آستانه گرمایش جهانی ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر رفته است که میانگین دما را در طول چند دهه اندازه گیری می کند. دانشمندان نسبت به تبعات تجاوز فراتر از آن که قابل رسیدگی نخواهد بود، هشدار می دهند.

سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل در گزارش جداگانه ای به احتمال ۸۰ درصدی ثبت دمای بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن در طول حداقل یک سال از پنج سال آینده  اشاره کرده و اعلام کرده است که سال گذشته این شانس حدود ۶۶ درصد بود.

گوترش خواستار کاهش تولید و استفاده خدود ۳۰ درصدی  سوخت فسیلی در جهان تا سال ۲۰۳۰ شد و افزود: «ما به راهی برای خارج شدن از بزرگراه نیاز داریم که به سمت یک جهنم آب و هوایی در حرکت است.»

دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: «نبرد به خاطر ۱.۵ درجه سالنتیگراد در دهه کنونی را یا خواهیم برد و یا می بازیم.»

Email
چاپ