به اعتلای کشورمان معتقدیم

وزیر کشور: همه‌چیز مهیای برگزاری انتخابات است

آبتاب احمد وحیدی وزیر کشور گفت: برای برگزاری یک انتخابات با امنیت، سلامت، مشارکت خوب مردم و رقابت، همه کارها و اقدامات انجام شده است و مهیای برگزاری انتخابات هستیم.

Email
چاپ