به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / دیدار اعضای محترم هیئت امناء مؤسسه خیریه کهریزک با سالمندان

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید اعضای محترم هیئت امناء، مدیره و مدیر عامل محترم موسسه خیریه کهریزک از ساختمان لاله مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد و همچنین دیدار صمیمی با سالمندان به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ