به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید گروه ورزشی جاده سلامت باغ سیب از مراکز سالمندی آسایشگاه مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید گروه ورزشی جاده سلامت باغ سیب از مراکز سالمندی آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

 

Email
چاپ