به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه مراقبین مراکز مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه مراقبین مراکز با موضوع اصول انتقال و جابه جایی سالمندان و معلولین توسط واحد پرستاری در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار