به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری روز روانشناس در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از آموزش گروهی همراه با اجرای نمایش به مناسبت روز روانشناس ویژه سالمندان در مرکز روزانه ساختمان لاله (مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی سالمندان مرد)  به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ