به اعتلای کشورمان معتقدیم

هزینه سیگار ایرانیان بیشتر از سرمایه‌گذاری معادن

آبتاب در سال ۱۴۰۱ درحالی رقم هزینه دخانیات ایرانی‌ها حدود ۱۷.۷ همت بوده که رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن ۱۳.۳ همت است.
به گزارش فرهیختگان، آمار‌ها نشان می‌دهد تنها ۷ درصد از معادن کشور اکتشاف شده و ظرفیت‌های زیادی بلااستفاده است از سوی دیگر سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از زیر یک درصد تا سال ۱۳۹۵ به ۲.۵ تا ۳ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.

رقم سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن رشد قابل توجهی داشته، اما آمار‌ها نشان می‌دهد رقم سرمایه‌گذاری در معادن کشور سالانه از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. همچنین شاید مقایسه فنی و دقیقی نباشد، اما مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور با مصرف دخانیات خانوار‌های ایرانی یک نکته تلخی را نشان می‌دهد، اینکه رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ همواره کمتر از هزینه دخانیات خانوارهاست. برای مثال در سال ۱۴۰۱ درحالی رقم هزینه دخانیات ایرانی‌ها حدود ۱۷.۷ همت بوده که رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن ۱۳.۳ همت است.

Email
چاپ