به اعتلای کشورمان معتقدیم

روزنامه اطلاعات: دولت شرایط اقتصادی را مثل گل و بلبل به مردم نشان می دهد

آبتاب روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: نرخ‌های مایحتاج ضروری دچار چنان رها شدگی و هرج و مرجی است که هر روز در مطبوعات و رسانه‌های عمومی «سوژه خبری» می‌شود.
کافی است نیم نگاهی به هزینه‌های درمانی و بهداشتی، اعم از تهیه داروها تا بستری شدن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داشته باشید! واقعیت جامعه نشان می‌دهد که تعادل درآمدی و هزینه‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به هم خورده است.
برای این واقعیت تلخ در حالی‌که بحران «کار و بیکاری» را نیز بسیاری از خانواده‌ها تجربه می‌کنند، نقد و تفسیرها و راهکارهای مالی و اقتصادی نیز ارائه می‌شود. اما واقعیت میدانی همچنان نابرابری درآمدی و هزینه‌ها و رشد و فراگیری فقرزدگی است.
ترسیم نقاشی گل و بلبل از چرخه اقتصادی و مالی کشور، شاید در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی چندان مشکل نباشد، اما مردم در جامعه با واقعیت‌ها زیست فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند.
Email
چاپ
آخرین اخبار