به اعتلای کشورمان معتقدیم

دستور خاتمی به نمایندگان اصلاح طلب مجلس

آبتاب  پرسون نوشت: بررسی‌ها نشان می دهد که برخی رسانه‌های جریان اصلاح طلب به بهانه بررسی وضعیت فراکسیون اصلاح طلبان و اعتدالیون در مجلس جدید می کوشند برخی مطالب و گزاره‌ها را در فضای جامعه ادراک سازی نمایند.

این رسانه‌ها در وهله اول تلاش دارند بنا بر تاکید خاتمی از هرگونه نام گذاری مبنی بر داشتن فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس خودداری کرده و از وجود فراکسیون اقلیت و یا نهایتاً میانه‌روها سخن به میان بیاورند.

این رسانه‌ها در ادامه تاکید دارند که اصلاح طلبان باید در مجلس به سوی ائتلاف مساله محور با قطب‌های مجلس داشته باشند، به باور اصلاح طلبان برد سیاسی- رسانه‌ای اصلاح طلبان در وجود نزاع میان طیفه‌های مختلف جریان اصول‌گرایی پدید می‌آید.

اصلاح‌طلبان اما در این رابطه تاکید دارند که اصلاح طلبان باید به میزانی امتیاز دهند که می‌گیرند و دنباله‌روی اکثریت نباشند. همچنین، رای اقلیتشان طوری اهمیت پیدا کند که طیف‌های اکثریت مجبور به امتیاز دادن شوند.

این رسانه ها همچنین بر ضرورت فعال شدن اصلاح طلبان در قالب فراکسیون های فرهنگی و اقتصادی تاکید داشته و بر این باورند که امکان دیده شدن دیدگاه ها و ایده های اصلاح طلبان در این حوزه ها بیش از سایر حوزه ها بوده و امکان برجسته سازی قطب بندی با سیاست های دولت و اصولگرایان وجود دارد.

در مجموع با توجه به تلاش های ذکر شده می توان گفت:

۱- اصلاح‌طلبان در حال بازنمایی مجلس دوازدهم به عنوان مجلسی تندرو و رادیکال میباشند که دارای زاویه اجتماعی است.

۲- اصلاح‌طلبان بدون اشاره به تحریم انتخابات در حال تعریف اصلاح طلبی به عنوان نمایندگان راستین مردم بوده و هیچ اشاره به عدم مسئولیت پذیری خود چه در درون قدرت و چه بیرون قدرت ندارند!

۳- اصلاح طلبان رادیکال برای معتبرسازی عدم حضور خود در انتخابات بنا بر تاکید خاتمی مبنی بر نام بردن از فراکسیون اصلاح طلبان می کوشند تا اصلاح طلبان داخل مجلس را از بیرون و از سوی اصلاح طلبان ساختاری مدیریت کرده و این اقدام را با نامی غیر از نام اصلاح طلبی دنبال نمایند.

اصلاح طلبان طبق تاکید خاتمی و برنامه اصلاح طلبان ساختاری بنای خود را مساله سازی برای دولت و تولید قطبی سازی ها در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی قرار داده و می کوشند نمایندگان اصلاح طلب را تبدیل به موتور محرکه جریان اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ نمایند.

 

Email
چاپ