به اعتلای کشورمان معتقدیم

آموزش و پرورش: اگر معلمی بدون اجازه دانش‌آموز و ولی قانونی او، فیلم گرفته و آن را در فضای عمومی منتشر کند، به لحاظ قانونی قابل برخورد است

آبتاب رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه انتشار فیلم دانش‌آموزان در فضای مجازی از سوی معلم بلاگر‌ها ورود به حریم شخصی کودکان و نوجوانان است، گفت: این اقدام به لحاظ قانونی قابل برخورد است.
به گزارش تسنیم، مجتبی همتی‌فر رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک درباره فعالیت معلم بلاگر‌ها اظهار کرد: بحثی به نام حقوق کودک داریم و بر این اساس کودکان نیز دارای حریم هستند.

وی افزوود: اگر معلمی بدون اجازه دانش‌آموز و، ولی قانونی او به تهیه فیلم اقدام و آن را در فضای عمومی منتشر کند، تعرض به حریم کودک و حقوق او است و به لحاظ قانونی قابل برخورد است.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: اینکه معلم به دلیل اعتمادی که خانواده به آن دارند، وارد این عرصه شود، از جنبه‌هایی قابل تأمل است و آموزش و پرورش برای ساماندهی این موضوع و حفظ حریم دانش‌آموزان به عنوان امانت خانواده‌ها ورود کرده است و تصمیم به ساماندهی فعالیت معلم بلاگر‌ها دارد.

Email
چاپ