به اعتلای کشورمان معتقدیم

 گزارش تصویری / بازدید اعضای محترم هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک از مراکز آسایشگاه

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید جناب آقای مهندس محمد زاده از اعضای محترم هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک و سرکار خانم دکتر فخاری به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳از مراکز آسایشگاه. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

 

 

Email
چاپ