به اعتلای کشورمان معتقدیم

جریمه در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند

آبتاب– یک جرم‌شناس گفت: اگر کارکنان دولت در ساعت اداری اقدام به تبلیغات اداری کنند به مجازات نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) و انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

به گزارش تسنیم، وحید سلطانی؛ جرم‌شناس اظهار کرد: براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری و همچنین، هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

وی افزود: اگر کارکنان دولت این ممنوعیت را رعایت نکنند، در واقع مرتکب به مجازات نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می شوند.

این جرم‌شناس متذکر شد: همچنین تبصره ماده ۷۴ این قانون می‌گوید که استفاده از امکانات و اموال دولتی برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان و نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

سلطانی تاکید کرد: مرتکب این جرم باید طبق قانون به مجازات جرم سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم شود.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار