به اعتلای کشورمان معتقدیم

علی اکبر صالحی گفت: ما همه آستانه های علم و فناوری هسته ای را داریم

آبتاب– علی اکبر صالحی گفت: ما همه آستانه های علم و فناوری هسته ای را داریم. یک خودرو شاسی میخواهد، موتور، فرمان و … میخواهد. شما میفرمائید ساختید؛ میگویم بله ولی هرکدام برای کار خودشان است.

منبع: نامه نیوز

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

 

Email
چاپ
آخرین اخبار