به اعتلای کشورمان معتقدیم

موفقیت توسعه نرم افزار بومی در راستای حفاظت از تخصیصات ماهواره ای سازمان صدا و سیما

آبتاب دکتر حجت بقایی- سازمان صدا و سیما وظیفه حفاظت از تخصیصات مداری فرکانسی کشور در حوزه پخش همگانی ماهواره ای را بر عهده دارد. این وظیفه در سازمان صدا و سیما به اداره کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای محول شده است. 
از جمله اقداماتی که با هدف مذکور، در این‌ اداره کل به صورت پیوسته در حال انجام است، حفاظت از تخصیصات ماهواره ای سازمان صداوسیما در برابر تداخلات ماهواره های جدید به شمار می رود.
بر اساس مقررات بین المللی، ماهواره های جدید، چند سال قبل از پرتاب باید برای اخذ مجوز فعالیت، در اتحادیه ITU درخواست ثبت نمایند. درخواست های ثبت ماهواره های جدید به همراه مجموعه کاملی از اطلاعاتی همچون پارامترهای فنی و منطقه پوشش ماهواره، با نام IFIC که مخفف International Frequency Information Circular است هر دو هفته یکبار توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) منتشر می شود.
بنابراین، اقداماتی همچون تهیه مکاتبات اعتراضی و درخواست برای خارج شدن قلمرو کشور از ناحیه سرویس ماهواره های رادیو تلویزیونی، نیازمند رصد مستمر درخواست ثبت ماهواره های جدید و تحلیل پایگاه های داده و اطلاعات منتشر شده توسط ITU است.
شایان ذکر است پس از انتشار اطلاعات مذکور، کشورها فرصت محدودی برای بررسی آثار تداخلی و اعتراض به ماهواره های جدید در اختیار دارند. تاکنون این فعالیت به صورت دستی و توسط افراد حرفه ای این حوزه انجام می گردید که به غیر از طولانی شدن زمان انجام این فرآیند تکرار شونده، احتمال بروز خطا نیز وجود داشت. از سویی انجام دقیق این وظیفه و جلوگیری از ایجاد اشتباه بسیار حائز اهمیت است، زیرا در بسیاری از باندهای فرکانسی چنانچه در موعد مقرر اعتراض انجام نشود، به منزله موافقت با تداخلات ماهواره جدید در نظر گرفته شده و حق هر گونه اعتراض آتی از کشور سلب می شود.
بنابر این گزارش،مدیریت امنیت فنی ماهواره و هماهنگی فنی و فضایی، با توجه به اهمیت موضوع و مسئولیت مذکور، سبب شد تا مدیریت پروژه توسعه یک نرم افزار بومی برای افزایش دقت و سرعت در تحلیل پایگاه های داده و تهیه مکاتبات اعتراضی را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس این گزارش، نرم افزار مذکور با نام IFIC Analyzer به صورت کاملا داخلی و بدون کمک گرفتن از شرکت ها و به همت کارشناسان خبره هماهنگی فنی و فضایی با موفقیت تهیه و در بیستمین اجلاس فناوری رسانه رونمایی شد که این اقدام گام موثری در راستای تضمین حفاظت از تخصیصات ماهواره‌ای سازمان محسوب می شود.
Email
چاپ