به اعتلای کشورمان معتقدیم

مناسبت‌های جدید تقویم رسمی کشور؛ از روز عسل تا روز خرما

آبتاب روز‌های گندم و نان، زعفران، انار، زیتون، عسل و خرما از جمله مناسبت‌های جدید تقویم رسمی کشور است.
به گزارش ایلنا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۰۶۷/دش مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
مصوبه تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ کشور
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی؛ به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده-مناسبت‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بند‌های ذیل تعیین می‌شود:
مناسبت‌های جدید تقویم رسمی کشور؛ از روز عسل تا روز خرما

تبصره – روز ۲۹ دی با عنوان «روز غزه» با «روز جهانی حماسه فلسطین-طوفان الاقصی» و روز ۹ مهر با عنوان «روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی» با روز ۵ آوریل با عنوان «روز جهانی کودک فلسطینی» ادغام می‌گردند.

Email
چاپ
آخرین اخبار