به اعتلای کشورمان معتقدیم

گذراندن «۵ تا ۱۵ واحد درسی مهارتی-اشتغال‌پذیری» برای دانشجویان الزامی شد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از لازم الاجرا شدن ۵ تا ۱۵ واحد درسی تحت عنوان دروس مهارتی-اشتغال‌پذیری در کنار دروس عمومی، دروس پایه و تخصصی در تمام دانشگاه‌ها خبر داد.
به گزارش ایلنا، «رضا نقی زاده» مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد جزئیات دروه‌های کارآموزی دانشجویان بیان کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم مطابق مصوبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ شیوه نامه‌ای را به دانشگاه‌ها تحت عنوان شیوه نامه اجرای دروس مهارتی اشتغال‌پذیری در دوره کارشناسی پیوسته که شامل ۵ درس کاربینی، کارآموزی و کارورزی، مهارت‌های نرم شغلی و کارآفرینی می‌شود را ابلاغ کرد. 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در ادامه گفت: مبتنی بر این شیوه نامه برای رشته‌های مختلف بین ۵ تا ۱۵ واحد درسی از این دروس باید مطابق برنامه درسی به صورت الزامی اجرایی شود. در اجرای این برنامه نکته کلیدی آنجا بود که برای اولین بار در کنار دروس عمومی، دروس پایه و تخصصی، نوع جدیدی از دروس تحت عنوان دروس مهارتی-اشتغال‌پذیری تعریف کردیم که در تمام دانشگاه‌ها لازم الاجرا است. هر برنامه درسی که از این به بعد تدوین یا بازنگری شود باید این دروس را در آن برنامه درسی پیش بینی کنند. 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد نحوه اجرای آن نیز بیان کرد: پیش بینی این دروس در جلسه شورای عالی اشتغال ارائه شد و با ابلاغیه رئیس جمهور تصویب شده که وزارت علوم با همراهی وزارت صمت و کار و رفاه اجتماعی موظف است که بحث بیمه و تسهیل پذیرش دانشجویان به عنوان کارورز و کارآموز را در واحد‌های جامعه و صنعت و دستگاه‌ها طبق آیین نامه به دولت ارائه کند و در هیات وزیران به تصویب برسد. 

نقی زاده تصریح کرد: همچنین به تازگی در جلسه و بازدید ریاست جمهوری با روسای دانشگاه‌ها معین کشور، ماموریت مذکور مورد تاکید قرار گرفت. طبق مصوبه شورای اشتغال در مردادماه، جلساتی با مدیران کل وزارت علوم در معاونت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و نوآوری و نماینده وزارت صمت و کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد و موضوع کارآموزی و کارورزی دانشجویان به طور کامل بیان شد و پیش‌نویس آیین نامه کامل و ارائه شده و هم اکنون در مسیر کمیسیون دولت و هیات وزیران است. 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم عنوان کرد: برای دانشجویانی که در قالب بورسیه شغلی در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، که امسال ۵ هزار نفر بورسیه در دفترچه انتخاب رشته داشتیم، تعهد استخدامی دارند و این دسته از دانشجویان دوره‌های کارورزی و کارآموزی خود را در واحد صنعتی یا واحد جامعه و صنعتی که رشته تحصیلی‌شان بورسیه داده می‌گذرانند. برای سایر دانشجویان که کارآموزی و کارورزی می‌گذرانند، تعهد استخدامی قابل انجام نیست و بیشتر هدف افزایش مهارتی و اشتغال‌پذیری آن‌هاست، اما تجربیات گذشته نشان داده که بخش قابل توجهی از این افراد که در واحدی صنعتی کارورزی می‌گذرانند، در همان واحد برای اشتغال پذیرش می‌شوند. 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد شرایط جنسیتی و سنی برای طی کردن دوره‌های کارآموزی در صنایع اظهار کرد: این واحد‌های کارورزی جزو برنامه درسی محسوب می‌شود بنابراین هر دانشجویی که توانسته وارد دوره کارشناسی شود، باید این دروس مهارتی اشتغال‌پذیری را بگذراند. همچنین در آیین نامه سامانه‌ای برای همین منظور پیش بنی شده تا بحث ثبت درخواستها، تقاضا‌ها و نیاز‌های کارآموزی و کارورزی در آن پیش بینی شود. 

نقی زاده تاکید کرد: تمام رشته‌های کارشناسی پیوسته و همه دانشجویان این مقطع در دانشگاه‌های وزارت علوم، بین ۵ تا ۱۵ واحد درسی مهارتی کارآموزی برای اشتغال‌پذیری را متناسب با میزان عملیاتی بودن رشته باید بگذرانند.

Email
چاپ
آخرین اخبار