به اعتلای کشورمان معتقدیم

الهه محمدی و نیلوفر حامدی آزاد شدند

آبتاب دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و هر دو متهم پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند.

به گزارش فارس، ۳۰ مهر امسال بود که رای پرونده‌ٔ هر ۲ متهم صادر شد. بر اساس رأی صادره، یکی از متهم‌ها به اتهام همکاری با آمریکا به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

همچنین، هر ۲ متهم به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.

هر ۲ متهم ممنوع‌ الخروج بوده و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقهٔ ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.

Email
چاپ
آخرین اخبار