به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری دومین جلسه کارگاه خلق هنر با تکنیک حساسیت زدایی در مرکز آموزش و توانبخشی روزانه ذهنی مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری دومین جلسه کارگاه خلق هنر با تکنیک حساسیت زدایی (ساخت دیش گاردن) به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ به منظور ایجاد یکپارچگی حسی و افزایش خلاقیت در کودکان در مرکز آموزش و توانبخشی روزانه ذهنی مؤسسه خیریه کهریزک.

   پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

 

Email
چاپ
آخرین اخبار