به اعتلای کشورمان معتقدیم

قرارداد تجارت آزاد ایران با اوراسیا امضا شد

آبتابناصر کنعانی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: در دولت سیزدهم تکلیفی که در چارچوب نگاه مقام معظم رهبری برای وزارت امور خارجه ایجاد شده بود مبنی بر این است که توسعه روابط اقتصادی و تجاری می‌بایست بخش بزرگی از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه را به خود اختصاص دهد و در این زمینه تلاش‌ های ویژه‌ای انجام دهد و تاکید صریح مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ نیز بر همین مبنا بود.

داشتن روابط متعادل و متوازن با حوزه‌های مختلف جغرافیایی جهان

وی با بیان اینکه حضور و فعالیت دفتر وزارت امور خارجه در استان یک ظرفیت خوب و مرکز تقویت ارتباطات است افزود: سفرهای استانی امروز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده تا از ظرفیت استان‌ها و شهرستان‌های مرزی در جهت تحقق اهداف اقتصادی و تجاری کشوری بهره ببریم و در این راستا شاهد اتفاقات مثبتی در توسعه روابط و افزایش نقش استان‌های مرزی در تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در دولت سیزدهم در حوزه روابط خارجی چند موضوع به عنوان اصل اساسی و رویکرد اعلامی و عملی دولت مورد توجه و اهتمام است و داشتن روابط متعادل و متوازن با حوزه‌های مختلف جغرافیایی جهان و توجه جدی به حوزه آسیا و شرق و سیاست همسایگی و تقویت ارتباط خارجی با کشورهای همسایه مرزی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دارد.

ارتقای سطح روابط با همسایگان را در دستور کار قرار دادیم ‌

کنعانی افزود: در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف شاهد تنزل رابطه بودیم؛ تعدادی از کشورها در گذشته روابط سیاسی خود را تنزل جایگاه داده بودند، لذا با نگاه همسایگی ارتقای سطح روابط از نظر دیپلماتیک را در دستور کار قرار دادیم و ‌سفرا را مبادله کردیم.

وی با بیان اینکه این سیاست در حوزه عمل هم با جدیت دنبال شد، تصریح کرد: در شرایطی که با یک نظم به هم‌ریخته و آشفته‌ای در سطح جهانی و با یک نظام در حال گذر و در حال حرکت روبه‌رو هستیم، دولت با نگاه به وضعیت موجود و درک اهمیت موضوع آسیا و شرق و ظرفیت‌های مغفول مانده جدی در حوزه کشورهای همسایه، این موضوع را به صورت ویژه مورد اهتمام خاص قرار داد.

ارتقای روابط اقتصادی، سیاسی و تجاری را با همسایگان شاهدیم

کنعانی با تاکید بر اینکه در حوزه اجرا و عملیات دستور کار وزارت امور خارجه نیز این رویکرد مورد توجه جدی قرار گرفت افزود: چند مولفه دلگرم‌کننده را در این رویکرد از جمله ارتقای حوزه های اقتصادی، سیاسی و تجاری با تعداد قابل توجهی از همسایگان شاهدیم و روابط دوستانه طی سال‌های گذشته با همسایگان داشتیم اما به ظرفیت‌های موجود به اندازه کافی توجه نشده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اتفاق دیگری که در حوزه نگاه به شرق افتاد بحث استفاده از ظرفیت اقتصادی و تجاری کشورهای دارای ظرفیت‌های اقتصادی بزرگ است، اضافه کرد:‌ توسعه رابطه با چین با همین نگاه مورد توجه قرار گرفت و حجم محاسبات اقتصادی دو کشور ارتقای ویژه‌ای پیدا کرد و روابط با دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه، غرب آسیا، پاکستان، هند، بنگلادش و افغانستان مدنظر قرار گرفت و به طوری جدی سیاست توسعه روابط، ارتقای ویژه‌ای پیدا کرده است.

روابط ایران با برخی همسایگان به ویژه در جهان اسلام‌ دوباره از سرگیری شد

وی گفت: با تعدادی از کشورها در منطقه که به دلایل سیاسی و توطئه‌هایی که دیگران انجام داده بودند، روابط ما قطع شده بود و شاهد فقدان روابط دیپلماتیک با آن کشورها بودیم، اما در سایه تدبیر و مدیریت و نگاه جدید به حوزه پیرامون و همسایگان به ویژه جهان اسلام، روابط ما با این کشورها از سرگیری شد و شاهد روابط خوب و دوستانه و سازنده و تداوم گفتگوها به منظور به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود در جمهوری اسلامی و این دسته از کشورها هستیم.

کنعانی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی نگاه ویژه‌ای به حوزه توسعه روابط اقتصادی و تجاری دارد، افزود: از تمامی ظرفیت‌های موجود سعی کرده‌ایم برای توسعه اهداف کشور در حوزه روابط اقتصادی و تجاری استفاده کنیم ‌و در این راستا نگاه به حوزه روابط همسایگی، استان‌های همجوار با کشورهای منطقه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و استان‌ها با ظرفیت‌های عظیمی که در حوزه اقتصادی و منابع طبیعی و گذرگاه‌های مرزی در اختیار دارند، به منزله گذرگاه‌های کلیدی و حیاتی و رونق اقتصادی باید مدنظر قرار گیرند و دستگاه دیپلماسی به موضوع استان‌ها توجه ویژه کرده است.

شاهد یک تحول چشمگیر با عضویت ایران در ساختارهای ‌اوراسیا بودیم

کنعانی با بیان اینکه شاهد یک تحول چشمگیر و مهمی در دولت از جمله عضویت ایران در ساختارها و ساز و کارهای چند جانبه منطقه‌ای بودیم، افزود: ساز و کارهای چند جانبه اساسا یک فرصت و ظرفیت روابط خارجی محسوب می‌شود و دولت سیزدهم به این موضوع توجه خاص کرد و طی دو سال گذشته با سیاستگذاری خوب به نتیجه رسید و در عضویت کامل سازمان در آمدیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در حوزه تقویت همکاری‌ها در چارچوب اکو تلاش‌های جمهوری اسلامی تقویت شد و در حوزه همسایگی گروه همکاری چندجانبه اوراسیا مورد توجه ویژه قرار گرفت و عضویت جمهوری اسلامی در ساز و کار چند جانبه تجارت آزاد با اوراسیا امضا شد و این توافق اقتصادی و تجاری یک فرصت مهم در توسعه محاسبات با همسایگان شمالی محسوب می‌شود.

وی عنوان داشت: در حوزه دو جانبه و چندجانبه و ساز و کارهای بزرگ اقتصادی پیشرفت های ملموس و چشمگیری داشته‌ایم و امیدواریم با پویایی بیشتر منویات مقام معظم رهبری هم در حوزه سیاست خارجی و هم موضوع اقتصاد و توسعه روابط تجاری و اقتصادی و خارجی را بتوانیم محقق کنیم.

Email
چاپ
آخرین اخبار