به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید گروهی دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ از مراکز آسایشگاه مؤسسه خیریه کهریزک.

    پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

 

 

 

Email
چاپ
آخرین اخبار