به اعتلای کشورمان معتقدیم

همتی: برنامه هفتم قادر به خارج کردن کشور از تلهٔ توسعه نیست

آبتاب عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به برنامه توسعه هفتم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برنامه هفتم قادر به خارج کردن کشور از تلهٔ توسعه نیست، برنامه‌ای برای رشد ناترازی هاست.
برنامه هفتم، برنامه‌ای برای رشد ناترازی‌های بودجه ای، بانکی، انرژی و. …است.
آرزو‌های خوب با اهداف کمی متضاد، بیش از انکه اقتصاد را مقاوم کند، سفره مردم را کوچک کرده و مثل ۶ برنامه قبل قادر به خارج کردن کشور از تلهٔ توسعه نیست.
لازمه پیشرفت در اقتصاد، سازگاری استراتژی رشد با ظرفیت حکمرانی است.
Email
چاپ
آخرین اخبار