به اعتلای کشورمان معتقدیم

آقای رئیسی فرصت زیادی ندارید!

آبتابمحمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اینکه بودجه ناتراز است، بنزین ناتراز است، بانکها ناترازند و… ریشه اش در این است که دولت سیزدهم ناتراز است و در واقع، در تراز ملت ایران نیست.

آقای رئیسی فرصت زیادی برای تراز کردن دولتش ندارد؛ جراحی بزرگ با حداقل دوسوم اعضای کابینه و مدیران آمارتراش!

 

Email
چاپ
آخرین اخبار