به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه پرستاران در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه پرستاران، بهیاران و مراقبین مراکز با موضوع آموزش اصول جابه جایی مددجویان و ارگونومی توسط واحد پرستاری در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ در مؤسسه خیریه کهریزک.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ
آخرین اخبار