به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ از مرکز شبانه روزی کودکان ذهنی در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از کارگروه درمانی با موضوع آموزش و بازی ویژه کودکان مدرسه ایی، پایه های آمادگی مقدماتی، تکمیلی و اول ابتدایی مرکز شبانه روزی کودکان ذهنی ساختمان نیلوفر به مناسبت روز دانش آموز به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ در مؤسسه خیریه کهریزک.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ
آخرین اخبار