به اعتلای کشورمان معتقدیم

استاد مهرگان سادات پورنگ، یکی از نوابغ هنرهای رزمی

آبتاب استاد مهرگان سادات پورنگ یکی از مفاخر هنرهای رزمی میهنمان ایران هستند که در عنفوان جوانی افتخارات زیادی برای خاک مادری به ارمغان آورده اند. مخاطب گرامی آنچه که در ادامه میخوانید بخشی از بیوگرافی استاد پورنگ دختر افتخارآفرین ایران می باشد. 
 کمربند مشکی دان ۵ کاراته؛
شروع فعالیت از سال ۷۷؛
مربی ملی کاراته و دفاع شخصی؛
مربی بین المللی کاراته؛
داور رسمی فدراسیون کاراته در بخش کاتا و کومیته؛
کمک مربی تیم اعزامی به مسابقات کاپ آزاد جهانی مالزی در سال ۲۰۱۸؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات بین‌المللی در کشور اسلونی در سال ۲۰۰۵؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات کاپ آزاد جهانی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۰؛
مقام اول کاتا تیمی در مسابقات کاپ آزاد جهانی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۰؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات آسیایی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۱؛
مقام دوم کاتا تیمی در مسابقات آسیایی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۱؛
مقام دوم کومیته انفرادی در مسابقات جهانی در کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۸؛
مقام سوم کاتا انفرادی در مسابقات جهانی در کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۸؛
مقام سوم کاتا تیمی در مسابقات جهانی در کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۸؛
مقام سوم کومیته انفرادی در مسابقات آسیایی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۱؛
مقام سوم کومیته انفرادی در مسابقات کاپ آزاد جهانی در کشور مالزی در سال ۲۰۱۰؛
مقام اول المپیک دانش آموزی در کشور در سال ۱۳۸۹؛
مقام اول لیگ آینده سازان کشور در سال ۱۳۸۸؛
مقام اول لیگ برتر کشور در سال ۱۳۹۱؛
مقام اول سوپر لیگ کشور در سال ۱۳۹۴؛
مقام سوم کاتا لیگ آینده سازان کشور در سال ۱۳۸۷؛
مقام سوم کومیته لیگ آینده سازان کشور در سال ۱۳۸۷؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات آموزش پرورش استان تهران در سال ۱۳۸۸؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۴؛
مقام اول کاتا تیمی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۵؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۵؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات قهرمانی انتخابی جشنواره در سال ۱۳۸۹؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۱؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۹؛
مقام اول کاتا انفرادی در مسابقات جام رمضان در سال ۱۳۸۲؛
مقام اول کاتا تیمی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۶؛
اخذ گواهی شرکت در دوره های مدیریت اماکن ورزشی از پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج کشور در سال ۱۳۹۳؛
اخذ گواهی شرکت در دوره های هنر رزمی ساواته ( بوکس فرانسوی ) در سال ۱۳۸۷؛
اخذ لوح بازیکن برتر کشور از فدراسیون کاراته در سال ۱۳۹۳؛
و کارشناس ارشد روانشناسی.
Email
چاپ