به اعتلای کشورمان معتقدیم

شرط دولت برای فعالیت اینترنت استارلینگ در ایران

آبتابعیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: ایران بار‌ها اعلام کرده است که از حضور ارائه کنندگان خدمات چه زیر ساختی مانند اینترنت و چه نرم افزاری مانند پلتفرم‌ها استقبال می‌کند به شرطی که قوانین سرزمینی و داخلی ما را رعایت کنند.
به گزارش ایسنا، زارع پور در جلسه هیات دولت گفت: آخرین جلسه «هیات مقررات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات» یا همان RRB، شرکت اسپیس ایکس مکلف به همکاری با ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر استارلینگ قواعد سرزمینی ما را قبول کرد می‌تواند در ایران خدمات منظومه ماهواره‌ای خود را ارائه دهد.
Email
چاپ