به اعتلای کشورمان معتقدیم

دستیابی ایران به پهپادهای پیشرفته نظامی

آبتابسردار علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به پیشرفت صنایع دفاعی و نیروهای مسلح کشورمان در حوزه پهپادی گفت: معمولاً در همه ارتش‌های دنیا قدرت هوایی، قدرت قابل توجهی است اما تکنولوژی که در اختیار دارندگان قدرت هوایی است، یک تکنولوژی پرهزینه و بسیار پیشرفته است که مقرون به صرفه نیست. بنابراین جایگزین کردین پهپاد به جای بخشی از قدرت هوایی، به جهت صرفه جویی، هم ارزان است و هم از حیث مانور و تاکتیک، روش‌های انعطاف پذیری را می‌توان از طریق پهپاد اعمال کرد.

مهر نوشت: معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در رابطه با تحریم قدرت پهپادی ایران از سوی دشمنان گفت: اتفاقاً تحریم موجب تولید قدرت ما شده است و واهمه‌ای از تحریم‌ها نداریم و آن را یک فرصت برای خود می‌شماریم.

دسترسی به قدرت پهپاد، هنر نیروهای مسلح ما بوده است

وی افزود: خوشبختانه می‌توان گفت در دهه گذشته و این دهه، دسترسی به قدرت پهپاد، هنر نیروهای مسلح ما بوده است. در این حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعات فراوانی صورت گرفت تا به این فناوری دست پیدا کردیم، ما از قبل هم هواپیمای بدون سرنشین داشتیم اما با این حجم و با این تکنولوژی جدید و با این قابلیت‌های جدید نبود.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

خبر مهم مقام بلندپایه ارتش درباره دستیابی ایران به پهپادهای پیشرفته نظامی

معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: امروز دنیا به جهت سرعت عملی که محققین ما به این فناوری دست پیدا کردند و توجهی که نیروهای مسلح به این بخش از قدرت نشان دادند و موفقیت‌هایی که در صحنه‌های مختلف عملیات و تمرین کسب کردیم، حیرت زده هستند. در واقع ما در این حوزه به قدرت قابل توجهی مخصوصاً از نظر تکنولوژی دست پیدا کردیم. علاوه بر حوزه عملیات، در حوزه دانش و تکنولوژی جز قدرت‌های برتر محسوب می‌شویم و این پیشرفت جای تبریک دارد. در حال حاضر همه نیروهای ما در حوزه پهپاد در حال رقابت و همگی به شکل قابل قبولی در حال رشد و پیشرفت هستند.

به دانش و توانایی‌های پهپادی بسیار پیشرفته دست پیدا کرده‌ایم

سردار شادمانی افزود: به لطف الهی هم نیروهای ارتش، هم سپاه و هم صنعت ما به دانش و توانایی‌های پهپادی بسیار پیشرفته دست پیدا کرده‌اند. اگر یک صنعت مأمور این کار شود ما با شتاب پیش می‌رویم ولی وقتی همه صنایع نیروهای مسلح همزمان با هم کار کنند قاعدتاً ما با سرعت زیاد و در یک زمان کوتاه به دستاوردهای بیشتری دست پیدا می‌کنیم و امیدواریم از این طریق قدرت بازدارندگی ایران اسلامی بیش از پیش تأمین شود.

خبر مهم مقام بلندپایه ارتش درباره دستیابی ایران به پهپادهای پیشرفته نظامی

تحریم‌ها برای ما یک فرصت است

معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در رابطه با تحریم قدرت پهپادی ایران از سوی دشمنان گفت: تحریم‌ها برای ما یک فرصت است. ما منابع فراوان و نیروی انسانی مستعد و باهوش داریم و این یک اصل در نظام جمهوری اسلامی است که وابسته به کشورهای دیگر نباشیم. اتفاقاً تحریم موجب تولید قدرت ما شده است و واهمه‌ای از تحریم‌ها نداریم و آن را یک فرصت برای خود می‌شماریم. با وجود تحریم‌ها توانستیم به خودمان اتکا کنیم و امروز جوانانی را می‌بینیم که دنیا را حیرت زده کرده‌اند. در حقیقت کشورهای پیشرفته دنیا چون خودشان هیچ استعدادی ندارند نخبه‌ها را از جهان اسلام و ایران می‌برند.

وی تصریح کرد: تحریم یک فرهنگ است که می‌گوید بایست از دشمن دوری کنید و به او متکی نباشید، بلکه اول به خداوند و سپس به ملت و جوانان خود متکی باشید. پیشرفت‌های ما در تمام حوزه‌ها قابل توجه است و همین رویه را ادامه خواهیم داد.

Email
چاپ