به اعتلای کشورمان معتقدیم

مهاجرین غیرقانونی باید کشور را ترک کنند

آبتاب احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان این‌که «نباید افغانستان‌ستیزی در ایران رخ دهد» در عین حال اظهار کرد: «در بین آن‌ها هم متخلفانی وجود دارد که در زندان هستند.»
وزیر کشور با بیان این‌که «مهاجرین غیرقانونی باید کشور را ترک کنند» گفت: «باید سازوکار قوی‌تری پیش‌بینی کنیم تا با افرادی که بازگردانده می‌شوند و دوباره برمی‌گردند، برخورد شود.»

وی خاطرنشان کرد: «مهاجرین غیرقانونی باید کشور را ترک کنند. باید سازوکار قوی‌تری پیش‌بینی کنیم تا با افرادی که بازگردانده می‌شوند و دوباره برمی‌گردند، برخورد شود.»

وی گفت: «ارتباط موضوع مهاجرین و آب در مورد طالبان خیلی جدی است.»

Email
چاپ
آخرین اخبار