به اعتلای کشورمان معتقدیم

“صنعت فضایی ایران” در برنامه هفتم توسعه

آبتاب– در برنامه هفتم توسعه به موضوعات فضایی مهمی همچون لزوم تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی، دستیابی به مدار لئو و مدار ۳۶ هزار کیلومتری، راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره‌ای نیمه‌سنگین و شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای اشاره شده است.

به گزارش تسنیم، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه طی سال‌های ۱۴۰۶- ۱۴۰۲ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، امنیت غذایی و و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، گردشگری و صنایع دستی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقا نظم علمی، فناوری و پژوهشی و … تعریف شده است.

فصل ۱۳ برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور تحت عنوان “توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)‌” تعریف شده است که ماده ۶۴ این فصل مربوط به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) است.

در بخشی از فصل ۱۳ این لایحه به تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی اشاره شده است و هدف کمی آن در پایان این برنامه، ۶۰ درصد تعیین شده است. دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶ هزار کیلومتری) باید پیشرفت ۱۰۰ درصدی را در پایان لایحه برنامه هفتم توسعه را کسب کند.

همچنین، راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره‌ای نیمه‌سنگین (کلاس ۱۰۰۰ کیلوگرم) بایستی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برسد.

موضوع مهم بعدی تأمین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای است که در پایان برنامه هفتم توسعه باید تعداد این ماهواره‌ها به عدد ۳۰ برسد.

ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده سنجه عملکردی دیگری است که در برنامه هفتم بر روی آن تأکید شده است که تعداد کاربردهای آن باید به عدد ۲۵ برسد.

ماده ۶۷ فصل ۱۳ برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به صورت کلی به “صنعت فضایی ایران” اشاره کرده است.

در این ماده آمده است:

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌ منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛
۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها؛
۳- تکمیل پایگاه ملی ‌پرتاب؛
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی؛
۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛
۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌و‌کارها.

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

Email
چاپ
آخرین اخبار