به اعتلای کشورمان معتقدیم

امتحانات نهایی دی از مدرسه‌ ها حذف می‌شود؟

آبتابرئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از پیشنهاد حذف امتحانات نهایی دی از سال آینده خبر داد. وی تصریح کرد: «فعلاً حذف امتحانات نهایی دی در حد درخواست است.»
به گزارش فارس، محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از پیشنهاد حذف امتحانات دی از سال آینده خبر داد و اظهار کرد: «اساساً امتحانات نهایی دی برای نظام ترمی ـ واحدی شکل گرفت و از آن زمان در نظام تعلیم و تربیت مانده است.»
وی ادامه داد: «بعد از تغییر ساختاری در آموزش و پرورش، وجود امتحانات دی، مبنایی ندارد و لذا درخواست حذف آن را مطرح کردیم.»
زارعی با بیان اینکه امسال ترمیم نمره هم در امتحانات نهایی دی نخواهیم داشت، اضافه کرد: امسال امتحانات دی برگزار می‌شود چرا که برخی دانش‌آموزان فقط یک درس افتاده برای اخذ دیپلم دارند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: فعلاً حذف امتحانات دی در حد درخواست است.
Email
چاپ