به اعتلای کشورمان معتقدیم

ایران برای نخستین بار “جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام” را کسب کرد

آبتاب یک دانشمند محیط زیست ایرانی برای نخستین بار در کشور جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، “لعبت تقوی” دانشمند محیط زیست ایرانی برای نخستین بار در کشور جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام را از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام کسب کرد.

Email
چاپ