به اعتلای کشورمان معتقدیم

جمیله علم الهدی: درس خواندن دانشجویان و دانش‌آموزان منجر به متدین شدن آنان نمی‌شود

آبتاب جمیله علم الهدی گفت: تمام کسانی که مثل من با دانشجو و دانش‌آموز سروکار داشتند، می‌دانند که درس خواندن دانشجویان و دانش‌آموزان منجر به متدین شدن آنان نمی‌شود.
جمیله علم الهدی گفت: در برخی از رشته‌های دانشگاهی ما، دانشجو موقع ورود به رشته چند سوره قرآن را حفظ است و زمانی که می‌خواهد برود کاهل نماز می‌شود. 
به گزارش خبرآنلاین، جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که این روزها اظهارات حاشیه ساز زیادی مطرح کرده است، در پنجمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی هم گفته: اینکه مشاهده می کنید در اروپا قرآن را می‌سوزانند و با تکرار آن کسی دردش نمی‌گیرد به این دلیل است که در طی سال‌ها، الحاق را در قالب علم منتقل کرده است. 
در برخی از رشته‌های دانشگاهی ما، دانشجو موقع ورود به رشته چند سوره قرآن را حفظ است و زمانی که می‌خواهد برود کاهل نماز می‌شود.
Email
چاپ
آخرین اخبار