به اعتلای کشورمان معتقدیم

کنایه معنادار معاون روحانی به حاشیه سازی جمیله علم الهدی در ماجرای «بانوی اول» /شانه های خسته غرور من…

آبتاباظهارات همسر رئیس جمهور درباره «بانوی اول» همچنان با واکنش روبروست. در همین راستا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در دولت قبل در توئیتی نوشت؛

اورژانس غلغله است و دارم ویزیت میشم، گوشیم زنگ می خورد، خبرنگار می پرسد، میخواستم نظرتان را راجع به بانوی اول بپرسم، می گویم در شرایط مصاحبه نیستم. چند دقیقه بعد زیر سِرُم شعر قیصر را زمزمه می کنم؛

…دردهای من نگفتنی
‏دردهای من نهفتنی است
‏انحنای روح من
‏شانه های خسته ی غرور من…

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

کنایه معنادار معاون روحانی به حاشیه سازی جمیله علم الهدی در ماجرای «بانوی اول» /شانه های خسته غرور من...

۲۷۲۷

Email
چاپ
آخرین اخبار