به اعتلای کشورمان معتقدیم

زیدآبادی در واکنش به تصویب لایحه عفاف و حجاب: صد رحمت به همان گشت ارشاد!

آبتاب احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و رسانه‌ای، نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب واکنش نشان داد. 
زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: “این چیزی که به اسم لایحهٔ حجاب و عفاف به تصویب مجلس رسیده اگر به منظور خالی نبودن عریضه تنظیم شده که هیچ، اما اگر واقعاً به قصد اجرا در دستورکار قرار گرفته است، حامیانش تردید نکنند که اجرای آن، سه پیامد مهلک در پی خواهد داشت:
زمینهٔ سوءاستفاده و فساد مالی را در دستگاه‌های مجری مصوبه به طرزی فضاحت‌بار فراهم خواهد کرد.
عفاف و حجاب مورد نظر حامیان مصوبه را روز به روز بحرانی‌تر خواهد ساخت و به آنچه از نظرشان “برهنگی” است دامن خواهد زد و به روند دین‌گریزی بخصوص در نسل‌های جوانتر شتابی بی‌سابقه خواهد داد.
ثبات اجتماعی کشور را به مخاطره خواهد انداخت و جامعه را به صحنهٔ منازعهٔ روزانهٔ سبک‌های مختلف زندگی تبدیل خواهد کرد.
در مقایسه با این مصوبه، صدرحمت به همان گشت ارشاد!
هر فردی که کمترین شناختی از ماهیت پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، تصدیق می‌کند که این مصوبه به عمد یا به سهو، برای بحران‌آفرینی و بی‌ثباتی و گسترش فساد مالی و اخلاقی در جامعه تصویب شده استدشمن اصلی ثبات نظام در درون خودش لانه کرده است. بی‌خود دیگران را متهم کردند.
Email
چاپ