به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری دوره ضمن خدمت برای پرستاران در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری دوره ضمن خدمت روش جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با حضور جمعی از پرستاران، دانشجویان مراقبت سالمندی، بهیاران و مراقبین مراکز در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در مؤسسه خیریه کهریزک.

           پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ