به اعتلای کشورمان معتقدیم

موساد دریافت اطلاعات از داماد جمال عبدالناصر را تأیید کرد

آبتابسرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) با گذشت حدود ۵۰ سال از جنگ ۱۹۷۳ اعراب با این رژیم مشهور به “یوم کیپور” با انتشار اسناد محرمانه خود، تایید کرد اشرف مروان، داماد رئیس جمهور ناسیونالیست اسبق مصر یک روز قبل از شروع جنگ، صهیونیستیها را از حمله اعراب آگاه کرده بود. طبق اطلاعاتی که اشرف مروان، جاسوس ارشد موساد ملقب به “انجل” (فرشته) افشا کرد، اطلاعات مربوط به استراتژی انور سادات را در اختیار مئیر قرار داد و مئیر در پاسخ به او گفت: “روزی که بتوان موضوع را فاش کرد، تو و تیمت جایزه دریافت می‌کنید.”
به گزارش ایسنا، نشریه “اورشلیم پست”‌ نوشت، دیوید بارنیا، مدیر فعلی موساد به همراه چند مقام ارشد و روسای سابق این سرویس اطلاعاتی مراسمی را در روز پنجشنبه با هدف رونمایی از کتابی تحت عنوان “یک روز که بتوان موضوع را فاش کرد”  برگزار کرد؛ کتابی که در آن از اسناد اطلاعاتی این سرویس جاسوسی درباره قبل، هنگام و بعد از جنگ ۱۹۷۳ یوم کیپور رونمایی شده است.
به ادعای اورشلیم پست، عنوان این کتاب بر گرفته از جمله‌ای است که زمانی “گلدا مئیر”، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به “زوی زمیر” رئیس وقت موساد گفت. مجموعه ای از اسناد، خلاصه گزارشها، تصاویر و دیگر اوراق مربوط به این سرویس جاسوسی در این کتاب فاش شده‌اند.
این کتاب ابعادی از جاسوسی‌های اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر، رئیس جمهور ملی‌گرای سابق مصر که همچنین مشاور انور سادات، رئیس جمهور اسبق دیگر مصر نیز بوده، برای رژیم صهیونیستی فاش می‌کند.
طبق این کتاب، زمیر در یادداشت‌هایی به تاریخ اکتبر ۱۹۷۱ نوشته است،  طبق اطلاعاتی که اشرف مروان، جاسوس ارشد موساد ملقب به “انجل” (فرشته) افشا کرد، اطلاعات مربوط به استراتژی انور سادات را در اختیار مئیر قرار داد و مئیر در پاسخ به او گفت: “روزی که بتوان موضوع را فاش کرد، تو و تیمت جایزه دریافت می‌کنید.”
اورشلیم پست نوشت: “هویت حقیقی انجل، اشرف مروان، چند دهه پیش افشا شد. کتابها برای رمزگشایی از زمانی که او به موساد کمک کرد، هنگامی که به مصر کمک کرد، و هنگامی که هر دو ترکیب شدند، از جمله هشدار های متعدد او به اسرائیل از این بابت که قاهره قرار است جنگی را به راه بیندازد – هشداری که بسیاری در تشکیلات نظامی نادیده گرفتند – منتشر شده اند. مروان هم در دولت جمال عبدالناصر و هم در دولت انور سادات، روسای جمهور اسبق مصر مناصب اطلاعاتی بلندپایه داشت و با یکی از دختران جمال عبدالناصر ازدواج کرده بود.”
در ادامه گزارش اورشلیم پست نوشته شده است: “این کتاب اطلاعات جدیدی از پروتکلهای مذاکراتی که سادات با مقامات روسی در سال ۱۹۷۱ در مسکو داشت رونمایی کرده است. این پروتکل‌ها قصد انور سادات برای بازپس گیری تمامیت صحرای سینا، چه از طریق مذاکرات دیپلماتیک و چه از طریق تقابل نظامی را نشان می‌دهند موساد گفت، این نخستین نشانه از تمایل سادات برای یک گزینه کمتر تهاجمی است. این کتاب در ادامه برای نخستین بار تغییر در استراتژی امنیت ملی مصر در خصوص تقویت حداقلی نیروهایی که برای ورود به جنگ نیاز پیدا می‌کرد را فاش می‌کند. قبل از پایان ۱۹۷۲، فرض مصری ها این بود که بدون جنگنده های پیشرفته خاصی و همچنین موشک‌های سطح به سطح دوربرد نمی‌تواند به وارد شدن به جنگ با اسرائیل فکر کند. اسناد موساد نشان می‌دهد، اشرف مروان، تا آن زمان یک به روزرسانی حساس و منحصر به فرد را منتقل کرد که نشان داد، مصری ها می‌خواهند حتی بدون این تسلیحات که تا آن زمان به عنوان یک پیش شرط برای جنگ تلقی می‌شد، وارد جنگ شوند.”
این نشریه صهیونیستی در ادامه گزارش خود درباره اسناد فاش شده موساد در این کتاب نوشته است:
“این اسناد و مدارک چشم انداز قابل توجهی را به استراتژی فرماندهی های عالی و روسای جمهوری مصر و سوریه و اینکه برنامه‌های آنها برای زمان جنگ چیست ارائه می‌کند. طبق این اسناد زوی زمیر تلاش می‌کند چه از طریق ارسال یادداشت های اطلاعاتی و چه با ارائه گزارشهای بر مبنای اطلاعات خام به مئیر و دیگر تصمیم گیرها در آن زمان زنگ خطر را درباره احتمال وقوع جنگ به صدا در بیاورد. در شب بین چهارم و پنجم اکتبر ، داوی، مدیر پرونده اشرف مروان به مقر موساد اطلاع می‌دهد، مروان برای یک جلسه فوری با او با هدف ارائه اطلاعات بسیار مهم درباره مواد شیمیایی تحت اختیارش درخواست کرده است. مواد شیمیایی کد رمز بین داوی و مروان برای اشاره به هشدار درباره وقوع جنگ است. در عرض چند ساعت زمیر برای دیدار با مروان با پروازی به لندن رفت.”
این کتاب، متن کامل گفتگوی بین آنها را ارائه کرده و طبق این متن در پایان این جلسه نتیجه گیری شد: “به احتمال ۹۹ درصد جنگ فردا شنبه و همزمان هم از سمت مصر و هم از سمت سوریه شروع خواهد شد. بارنیا در مراسم رونمایی از این کتاب با استناد به تحویل اطلاعات فوق العاده حساس توسط اشرف مروان درباره مصر گفت: ” مروان به اسرائیل وفادار بود.”
Email
چاپ
آخرین اخبار