به اعتلای کشورمان معتقدیم

پرتاب اولین ماموریت فضایی روسیه در ماه پس از حدود نیم قرن

آبتاب، روسیه پس از نزدیک به نیم قرن موشکی برای رسیدن به سطح ماه پرتاب کرده است. هدف روسیه فرود به عنوان اولین کشور جهان در قطب جنوب ماه است. اعتقاد بر این است که در قطب جنوبی ماه ذخایر آب وجود داشته باشد.

به گزارش بی بی سی: موشک لونا ۲۵ روسیه طبق برنامه از پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور این کشور به فضا پرتاب شد.

پرتاب موشک روسیه در رقابت با هند خواهد بود که ماه گذشته فرودگر خود را به طرف ماه فرستاد و فعلا در حال چرخش به دور ماه است.

رئیس سازمان فضایی روسیه به خبرگزاری اینترفکس گفت که انتظار می‌رود این فضاپیما ده روز دیکر، در ۲۱ اوت، بر سطح ماه فرود بیاید.

مقامات هند اوایل این هفته گفتند قرار است فضاپیمای چاندرایان ۳ این کشور روز ۲۳ اوت بر ماه بنشیند.

Email
چاپ
آخرین اخبار