به اعتلای کشورمان معتقدیم

مقاله ظریف: در جهان پساقطبی کنونی، اتحادهای دائمی به طور فزاینده‌ای جای خود را به ائتلاف‌های موقتی و موضوعی می‌دهند

آبتاب، محمدجواد ظریف در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «در جدیدترین مقاله‌، همراه با همکارم دکتر ساسان کریمی، به چالش شناختی در روابط بین‌الملل با تمرکز بر­ اتحاد‌های استراتژیک پرداخته‌ایم. در جهان پساقطبی کنونی، اتحادهای دائمی به طور فزاینده‌ای جای خود را به ائتلاف‌های موقتی و موضوعی می‌دهند.»

به گزارش انتخاب، در چکیده این مقاله آمده است:

معنای «اتحاد راهبردی» در متون روابط بین‌الملل یکنواخت و متعین نیست. به‌جز برداشت‌های متنوع، محتمل و هم‌زمان، در طول زمان و با تغییر اقتضاهای نظم جهانی، برداشت‌ها از این مفهوم دستخوش تغییری مضاعف می‌شود. حتی ممکن است استنباط دو سویه رابطه راهبردی، با اختلافی اساسی با یکدیگر همراه باشد و به‌جز رئوس نوشته‌شده برای تفاهم‌ها، تحلیل و انتظار هر دو طرف از رفتار دیگری با آنچه در بزنگاه عمل واقع می‌شود فاصله معناداری داشته باشد. ایران در نقطه‌ای خاص و واجد حساسیت در جغرافیای سیاسی جهان واقع شده است، اما به‌طور معمول و نیز به‌لحاظ تمدنی، شراکت اساسی را در مناسبات خود مفروض نمی‌بیند و تقریباً در تمامی محورهای اصلی حاکم بر منطقه، شاخص و به بیانی دیگر «استثنا» محسوب می‌شود. تحلیل کیفی استفاده‌شده در پژوهش حاضر، دست‌کم در بخش نخست، روش تحلیل محتوای کیفی است و در نگاهی جزئی‌تر، بدون‌آنکه به تصریح مطابقت با مراحل روش مبنا قرار گیرد، از روش تحلیل گفتمان منسوب به لاکلا و موف نیز بهره برده شده است. در این مقاله پس از بحث نظری، برای نگاه به زمینه‌های اتحاد و انزوای ایران، نخست موقعیت ایران را در محیط راهبردی آن در تاریخ معاصر بررسی می‌کنیم. دوم، با ذکر نمونه‌هایی، تفاوت‌های تلقی از اتحاد راهبردی در تهران و طرف‌های مقابل مطرح شده است، که احیاناً اولی ممکن است تمایلی ایجاد کرده باشد به‌مثابه مانع برای روزآمدکردن این فهم.

مقاله کامل ظریف را از اینجا دریافت کنید.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار