به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ نمایش درمانی و موسیقی درمانی در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از اجرای نمایش درمانی و موسیقی درمانی در مرکز روزانه کودکان اوتیسم با هدف توسعه مهارت اجتماعی، تقویت زبان تصویری، کاهش مشکلات ادراکی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ در ساختمان نیلوفر مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار