به اعتلای کشورمان معتقدیم

امیرعبداللهیان: درباره موضوع لغو تحریم‌ها با مقامات ژاپن گفتگو شد

آبتاب، وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشت: گفتگوهای مفیدی درتوکیو با نخست وزیر، وزیر‌ امور‌خارجه و وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی ژاپن داشتم.
آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، مسائل افغانستان، خلیج فارس و اوکراین و لغو تحریم‌ها محور گفتگو با مقامات عالی ژاپن بود.
روابط دوستانه دو کشور قدمت دیرینه دارد.
Email
چاپ
آخرین اخبار