به اعتلای کشورمان معتقدیم

دکتر امیرعبداللهیان: خواستار مجازات‌ عاملان توهین به قرآن کریم شدم

آبتاب، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه گفت که در نشست مجازی سازمان همکار ی‌های اسلامی طرح هایی را برای جلوگیری و برخورد با توهین به قرآن کریم ارائه کرد.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست خواستار مجازات‌ عاملین توهین به قرآن کریم و در صورت تکرار، کاهش یا قطع‌ روابط و تحریم‌خرید کالاهای این دو کشور شدم.

Email
چاپ