به اعتلای کشورمان معتقدیم

چرا ضرغامی پخش آثار شجریان را ممنوع کرد؟

آبتاب، عزت ضرغامی وزیر میراث و گردشگری که رییس اسبق صدا و سیماست؛ بعد از مدت ها درباره رفتار دوگانه عدم پخش ربنای دوست داشتنی مردم و فاتحه خوانی بر مزار استاد شجریان، پاسخ داده است.
او به نامه محرمانه شجریان برای عدم پخش آثارش اشاره داشته و به محمدحسین پویانفر گفته است به نظر استاد احترام گذاشته اما به نامه علنی او که دو اثر ایران و ربنا را آثار ملی و برای مردم اشاره کرده بود، اشاره ای نکرده و توضیح داده است: “مرحوم شجریان طی نامه‌ای محترمانه از من خواست که آثارشان از رسانه پخش نشود. من هم عین درخواست‌ایشان را ابلاغ کردم و تا آخر به آن وفادار ماندم. قرائت فاتحه بر سر مزار اموات نیاز به کسب اجازه از کسی ندارد.”

Email
چاپ