به اعتلای کشورمان معتقدیم

آلبوم عکس (۱) / دکتر سعید رجائی خراسانی

آبتاب؛ آلبوم عکس زنده یاد دکتر سعید رجائی خراسانی، سفیر و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد.

                                           

 

Email
چاپ
آخرین اخبار