به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش کنعانی به اقدام آمریکا در جلوگیری از میزبانی ایران برای مراسم روز جهانی دریانوردی

آبتاب؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه، اقدام آمریکا در جلوگیری از میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی دریانوردی را شدیداً محکوم کرد. او با اشاره به اقدام خلاف عرف و موازین بین‌المللی آمریکا در سوء استفاده از سازمان‌های بین‌المللی گفت: آمریکا بار دیگر ماهیت زورگویانه و استکباری خود را با ممانعت از برگزاری اجلاس سالانه روز جهانی دریانوردی در ایران نشان داد. این در حالیست که رویداد یادشده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در لندن در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای آیمو رسیده و توسط مجمع عمومی این سازمان وابسته به ملل متحد نیز تأیید شده بود.

کنعانی افزود: اقدام آمریکا که با همراهی انگلیس بود، ثابت کرد که سوء استفاده سیاسی از نهادهای فنی و تخصصی ملل متحد، برای این کشور هیچ حد و مرزی ندارد حتی اگر به کاهش اعتبار جهانی این سازمان‌ها منجر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نادیده گرفتن آرای اکثریت سازمان بین‌المللی دریانوردی از سوی آمریکا گفت: این اقدام خلاف موازین بین‌المللی آمریکا، با مخالفت شدید بسیاری اعضای شورا مواجه شد که به پیشنهاد آن کشور رأی مخالف و یا ممتنع دادند و تأکید کردند که نادیده گرفتن مصوبات قبلی سازمان باعث بی‌اعتباری خود سازمان خواهد شد.

کنعانی افزود: متأسفانه دولت آمریکا با توسل به دروغ پردازی، اتهام زنی و بیان خلاف واقع، می‌خواهد سرپوشی بر  اقدامات غیرقانونی و ناموجه خود فراهم سازد.

کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای آیمو، همواره بر کنشگری فعال و مسئولانه خود در عرصه دریانوردی بین‌المللی تأکید داشته و وفق تعهدات بین المللی عمل می نماید.

Email
چاپ
آخرین اخبار