به اعتلای کشورمان معتقدیم

حج امسال همین نزدیکی است

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، در روز عید سعید قربان دام زنده توسط آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز خریداری می شود و با نظارت اداره دامپروری و ناظر شرعی و در حضور شما نیکوکاران گرامی ذبح انجام می پذیرد. همه مراحل کار به صورت فیلم و عکس بطور مستند خدمت نیکوکاران گرامی ارسال می شود. از نیکوکاران گرامی برای مشارکت در این امر خیر دعوت بعمل می آید. 

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ