به اعتلای کشورمان معتقدیم

فرمانده گروه واگنر: نیروهایمان را به اردوگاه هایشان بازگردانیم

رویترز، پریگوژین فرمانده گروه واگنر گفت: برای جلوگیری از ریختن خون، تصمیم گرفتیم در حالی که ۲۰۰ کیلومتر با مسکو فاصله داریم، نیروهایمان را به اردوگاه هایشان بازگردانیم. وی افزود: در جریان مبارزه برای عدالتخواهی، حتی یک قطره خون توسط نیروهای واگنر ریخته نشد. پیش از این ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد که یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر پیشنهاد الکساندر لوکاشنکو (رئیس جمهور بلاروس) در مورد توقف پیشروی نیروهایش به سمت مسکو را پذیرفت.
به گزارش آبتاب، پریگوژین فرمانده گروه واگنر اعلام کرد که تصمیم گرفتیم نیروهایمان را به اردوگاه هایشان بازگردانیم. او در یک پیام صوتی از نیروهایش خواست برای جلوگیری از خونریزی به پایگاه های خود بازگردند.
او همچنین گفت: برای جلوگیری از ریختن خون، تصمیم گرفتیم در حالی که ۲۰۰ کیلومتر با مسکو فاصله داریم، نیروهایمان را به اردوگاه هایشان بازگردانیم. در جریان مبارزه برای عدالتخواهی، حتی یک قطره خون توسط نیروهای واگنر ریخته نشد. 
پیش از این ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد که یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر پیشنهاد الکساندر لوکاشنکو (رئیس جمهور بلاروس) در مورد توقف پیشروی نیروهایش به سمت مسکو را پذیرفت.
ریاست جمهوری بلاروس افزود: پیشنهادی برای حل بحران ارائه شده است که شامل اعطای ضمانت‌های امنیتی به نیروهای واگنر است.
ریاست جمهوری بلاروس تأکید کرد که مذاکرات لوکاشنکو با پریگوژین با هماهنگی رئیس جمهور پوتین و در روز شنبه صورت گرفت.
Email
چاپ
آخرین اخبار