به اعتلای کشورمان معتقدیم

اجرای قانون «شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها» برای اولین بار

آبتاب، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری اولین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات گفت: در این جلسه تاکید شد که وزارت کشور سازو‌کار‌های اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند. این قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرا‌ی آن باشیم.

وی ادامه داد: تاکید همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات بر همدلی و همکاری برای برگزاری یک انتخابات خوب، سالم و بر مدار قانون است. برای برگزاری چنین انتخاباتی، حرکت در چارچوب قانون، فصل مشترک همه دستگاه‌هاست.

طحان نظیف تصریح کرد: همچنین در این جلسه تاکید شد که وزارت کشور سازو‌کار‌های اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند. این قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرا‌ی آن باشیم.

Email
چاپ