به اعتلای کشورمان معتقدیم

تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده (+سند)

آبتاب، در ترجمه کتاب وندی شرمن جملات و کلمات به طرز عجیبی تحریف و یا به اشتباه ترجمه شده اند و برخی از جملات آن نیز حذف شده است. بررسی ترجمه کتاب بدون هراس وندی شرمن، که توسط یکی از نزدیکان سعید جلیلی انجام شده، نشان می دهد که تعدادی از جمله ها و کلمات آن با تحریف ترجمه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در ترجمه این کتاب جملات و کلمات به طرز عجیبی تحریف و یا به اشتباه ترجمه شده اند و برخی از جملات آن نیز حذف شده است.
     ۱- ادعای سیدمحمود نبویان در مورد کارت تبریک
عنوان «کارت تبریک» در متن اصلی وجود ندارد. «تبریک می‌گویم» به «کارت تبریک می‌فرستم»! ترجمه شده است. اینکه نبویان می‌ گوید «عراقچی نمی‌داند من یهودی‌ام» نه در متن اصلی و نه در ترجمه نیامده است.
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
جمله «ما نمی‌دانیم که ارتباطات انسانی ما چگونه ممکن است به دنیا خدمت کند» با اضافه کردن «این» به جمله قبلی ربط داده شده و طوری ترجمه صورت گرفته که گویی منظور ارتباط بین عراقچی و شرمن بوده است.
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
     ۲- پرتاب خودکار و برخورد به صورت
در ترجمه نوشته شده که خودکار به «صورت» مذاکره کننده اصلی ایران برخورد کرده؛ درحالی که در متن اصلی «صورت» نیامده است.
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
     ۳- اشک وندی شرمن
در متن اصلی کتاب عنوان «اثر احساسات» وجود ندارد و توسط مترجم اضافه شده است. اینکه شرمن و جان کری تصمیم گرفتند با دوستی و احساسات تیم ایرانی رو ‌فریب بدهند در متن اصلی و ترجمه وجود ندارد. شرمن نوشته که دلیل گریه‌ اش بازی تاکتیکی تیم ایرانی در لحظات آخر بوده است.
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
مترجم این قسمت از متن را به شکلی ترجمه کرده که اشک‌های وندی شرمن حیله نهایی او برای فریب دادن تیم ایرانی استنباط می شود. در حالی که در متن اصلی وندی شرمن مذاکرات همراه با اشکش را نمادی از اتمام مذاکرات می داند. ( مذاکرات را به حل کردن مکعب روبیک تشبیه کرده است.)
تحریف عجیب کتاب وندی شرمن برای حمله به تیم مذاکره‌کننده
Email
چاپ
آخرین اخبار